Sätt upp dig på vår intresseanmälanFörnamn/Efternamn
Nuvarande adress
Telefon
Mobil
E-mail

Arbete
Personnummer

Antal pers i hushållet
Husdjur
Jag / vi är intresserade av nedanstående:
Jag/vi kan flytta in:
1a 3a P-plats
2a 4a Garage
Omgående
Tidigast
Senast

Övriga upplysningar / önskemål: